O AKTIVNOSTIMA FAKULTETA

Erasmus + projekti

Naučnoistraživački projekti

Međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u Evropsku Uniju“

Predavanja stručnjaka iz privrednog i društvenog života zemlje i inostranstva

Studentske posjete preduzećima i različitim organizacijama

Gostujući nastavnici na Ekonomskom fakultetu

Takmičenje studenata Ekonomskog fakulteta u marketing planiranju

Takmičenje studenata Ekonomskog fakulteta u biznis planiranju

Međunarodna ljetna škola – Balkan Express Summer School


AKTIVNOSTI FAKULTETA

Predavanja stručnjaka iz privrednog i društvenog života zemlje i inostranstva

Studentske posjete preduzećima i različitim organizacijama

Takmičenje studenata Ekonomskog fakulteta u marketing planiranju

Međunarodna ljetna škola – Balkan Express Summer School

Naučnoistraživački projekti

Gostujući nastavnici na Ekonomskom fakultetu

Erasmus + projekti

Međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u Evropsku Uniju“

Takmičenje studenata Ekonomskog fakulteta u biznis planiranju