Međunarodna ljetna škola – Balkan Express Summer School

U saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Ljubljane, Ekonomskim fakultetom iz Banjaluke i Ekonomskim fakultetom iz Podgorice, Ekonomski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru organizuje međunarodnu ljetnu školu BALKAN EXPRESS 2015.


Dokumenti