O ciklusu

Opći podaci o studijskom programu

 

 1. Naziv: Poslovna informatika
 2. Nivo: I ciklus
 3. Model: 3 godine
 4. Broj ECTS bodova: 180
 5. Vrsta studija: akademski dodiplomski studij
 6. Zvanje: Bakalaureat poslovne informatike
 7. Oblast obrazovanja: Ekonomija i informatika
 8. Način izvođenja: Redovan i DL studij.
 9. Treća generacija studenata u akademskoj 2017/2018. godini

 

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Koncept multidisciplinarnog studija i saradnje dva fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“, sam po sebi, je planiran i podržan Strategijom razvoja univerziteta, kao i uvođenje učenja na daljinu na Ekonomski fakultet.

 

Po završetku studija student stječe sljedeće:

 

Opće kompenetcije:

 • Sposoban je uklopiti se u poslovanje savremenih organizacija (preduzeća, korporacija) sa odgovarajućim nivoom profesionalne, etičke i socijalne odgovornosti.
 • Spremnost i mogućnost samostalnog funkcioniranja bez stalnog nadzora i funkcioniranja u multidisciplinarnom timu usmjerenog ka zajedničkom cilju.
 • Sposoban je samostalno i u timu davati prijedloge rješenja problema iz oblasti poslovne informatike.
 • Sposoban je samostalno prikupiti poslovne podatke, napraviti izbor relevantnih i interpretirati ih.
 • Sposoban je komunicirati usmeno, pismeno i elektronski o temama iz oblasti poslovne informatike sa subjektima iz struke ili izvan nje na maternjem i engleskom jeziku.
 • Svjestan je obima i dinamike razvoja oblasti i sposoban prepoznati potrebu uključenja u proces cjeloživotnog učenja i profesionalnog razvoja.
 • Osposobljen je za nastavak studija na 2. ciklusu studija.

 

Specifične kompetencije:

 • Sposobnost primjene znanja iz matematike i primjene odgovarajućih naučnih i inženjerskih principa u rješavanju zadataka.
 • Sposobnost analize sistema (problema) iz poslovne organizacije u smislu sagledavanja koncepata iz domene aplikacije i prevladavanja nesuglasnosti (abstraction gap) sa ICT alatima koji se nude za rješavanje tih koncepata.
 • Sposobnost upravljanja informacijskim sistemima, komponentama sistema i procesima uz sposobnost obezbjeđenja statističkih i drugih podataka potrebnih za korištenje alata poslovne inteligencije i sistem odlučivanja, praćenje i ocjenu uspješnosti rada sistema.
 • Sposobnost analize problema, identifikacije i definiranja zahtjeva za resursima informacijskih tehnologija potrebnih za njegovo rješenje, identifikaciju grešaka i problema i primjenu odgovarajućih dijagnostičkih metoda u utvrđivanju uzroka i otklanjanju grešaka u granicama zahtjeva za kvalitetna rješenja.
 • Mogućnost asistiranja i kreiranja u izradi projekata i planova.

Dokumenti