O FAKULTETU

 

 

Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru je proistekao iz odjeljenja sarajevskog Ekonomskog fakulteta koje je u Mostaru osnovano 1971. godine.

 

Odjeljenje je preraslo u fakultet kao samostalna visokoškolska organizacija u 1976. godini.

 

Ekonomski fakultet danas u svom sastavu ima Institut za ekonomska istraživanja (naučno-istraživački rad za potrebe trećih lica), Centar za permanentno obrazovanje i Centar za mala i srednja preduzeća.

 

Na Fakultetu su organizovani:

 

  • diplomski/master studij u jednogodišnjem trajanju koji nudI studentima mogućnost specijalizacije u tri oblasti – Poslovni menadžment, Menadžment finansija i Računovodstvo i revizija.
  • dodiplomski studij u četverogodišnjem trajanju prema programu iz akademske 2011/2012. godine koji omogućuje studentima specijalizaciju na šest različitih smjerova
  • Osim toga, na Fakultetu se realizuje i zajednički master studij sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu iz oblasti poslovnog upravljanja.

 

U saradnji sa Fakultetom informacijskih tehnologija u akademskoj 2015/2016. godini pokrenut je i zajednički multidisciplinarni studij prvog ciklusa Poslovna informatika.


Fakultet je organizirao više naučnih skupova i javnih predavanja.

Od 2001. godine, nakon nekoliko sporadičnih brojeva u prethodnim godinama, Fakultet izdaje redovno šestomjesečni Zbornik radova svojih nastavnika i saradnika koji je od 2013. godine indeksiran u EBSCO bazi.