VIJESTI


AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ - MENADŽMENT U KULTURNOM TURIZMU: RASPORED ISPITNIH TERMINA

U prilogu je raspored ispitnih rokova za avgust/septembar.

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ: RASPORED ISPITNIH TERMINA GENERACIJA 2017/18

U prilogu je raspored ispitnih rokova za avgust/septembar.

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ: RASPORED ISPITNIH TERMINA GENERACIJA 2019/2020

U prilogu je raspored ispitnih termina za avgust/septembar.

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ: RASPORED ISPITNIH TERMINA GENERACIJA 2020/2021

U prilogu je raspored ispitnih rokova za avgust/septembar.

Imatrikulantski rokovi - avgust/septembar

U prilogu je raspored ispitnih rokova.

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI

U prilogu je raspored ispitnih rokova.

Online konferencija "Društvo jednakih mogućnosti u BiH"

Grad Mostar i Centar za psihološku podršku Sensus Mostar organizuje online Konferenciju pod nazivom 'Društvo jednakih mogućnosti u BiH' čiji je cilj ponuditi platformu za podržavanje i promovisanje Ciljeva održivog razvoja u BiH. Konferencija ...

Obavještenje - upis na I godinu prvog ciklusa studija

Tekst obavještenja o upisu na I godinu prvog ciklusa studija je u prilogu.

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE MIRELE SUTON WILLIAMS

U prilogu su detalji javne odbrane završnog rada kandidatkinje Mirele Suton Williams.

RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA

U prilogu je rang lista i Odluka Naučno-nastavnog vijeća o osvajanju rang liste za upis u prvu godinu I ciklusa studija akademske 2021/22 kandidata prijavljenih na prvi upisni rok.

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE SEMINE KLARIĆ

U prilogu su detalji javne odbrane diplomskog rada kandidatkinje Semine Klarić.

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE ALISE GEKIĆ

U prilogu su detalji javne odbrane diplomskog rada kandidatkinje Alise Gekić.

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021./2022. GODINI

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ('Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona' broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-1514/21 od 27.5.2021. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kultur ...

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE IRME ČOLAKOVIĆ

U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Irme Čolaković.

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE ALMINE BAJRAMOVIĆ

U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Almine Bajramović.

Vodič za brucoše

U prilogu je vodič za brucoše Ekonomskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ - MENADŽMENT U KULTURNOM TURIZMU: RASPORED ISPITNIH TERMINA

U prilogu je raspored junsko/julskih ispitnih rokova za akademski diplomski studij - Menadžment u kulturnom turizmu.

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ: RASPORED ISPITNIH TERMINA GENERACIJA 2017/18

U prilogu je raspored junsko/julskih ispitnih rokova za akademski diplomski studij (genaracija 2017/18).

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ: RASPORED ISPITNIH TERMINA GENERACIJA 2019/2020

U prilogu je raspored junsko/julskih ispitnih rokova za akademski diplomski studij (genaracija 2019/20).

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ: RASPORED ISPITNIH TERMINA GENERACIJA 2020/2021

U prilogu je raspored junsko/julskih ispitnih rokova za akademski diplomski studij (genaracija 2020/21).