VIJESTI


JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE DAJANE DEMIĆ

Detalji odbrane dimplomskog rada kandidatkinje Dajane Demić nalaze se u prilogu.

RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA

U prilogu je rang lista za upis u prvu godinu I ciklusa studija akademske 2020/21 godine kandidata prijavljenih na prvi upisni rok.

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA KANDIDATKINJE AMILE OMERIKA

Detalje odbrane završnog rada kandidatkinje Amile Omerika su u prilogu.

Master studij - ispitni rokovi

U prilogu su termini ispitnih rokova.

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ: POSLOVNA EKONOMIJA – RASPORED ISPITNIH TERMINA

U prilogu su termini ispitnih rokova.

Imatrikulantski rokovi

U prilogu su termini ispitnih rokova.

DODATNI JUNSKO/JULSKI ISPITNI ROKOVI

U prilogu su termini ispitnih rokova.

JUNSKO/JULSKI ISPITNI ROKOVI

U prilogu su termini ispitnih rokova,

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI

&nbsp; OBAVJEŠTENJE PRIJAVA&nbsp; NA&nbsp; KONKURS&nbsp; ZA&nbsp; UPIS&nbsp; U&nbsp; PRVU&nbsp; GODINU&nbsp; STUDIJA &nbsp; U AKADEMSKOJ 2020./2021.&nbsp; GODINI <p style="text ...

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI

OBAVJEŠTENJE PRIJAVA&nbsp; NA&nbsp; KONKURS&nbsp; ZA&nbsp; UPIS&nbsp; U&nbsp; PRVU&nbsp; GODINU&nbsp; STUDIJA &nbsp; U AKADEMSKOJ 2020./2021.&nbsp; GODINI &nbsp; <p style="text ...

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI

OBAVJEŠTENJE PRIJAVA&nbsp; NA&nbsp; KONKURS&nbsp; ZA&nbsp; UPIS&nbsp; U&nbsp; PRVU&nbsp; GODINU&nbsp; STUDIJA &nbsp; U AKADEMSKOJ 2020./2021.&nbsp; GODINI &nbsp; <p style="text ...

Obavještenje za studente - anketiranje

Grupa istraživača sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli trenutno realizira projekat 'Mjerenje finansijske pismenosti studentske populacije' koji je podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. U tom smislu, pred vama je anketni upitnik kojim se ispituju vaši stavovi i mi&sc ...

Obavještenje za studente završnih godina

Obavještavaju se studenti završnih godina o mogućnostima besplatne&nbsp;edukacije iz oblasti Human Resource Management-a (Menadžment ljudskih resursa), obzirom da se organizira jedinstven program koji ima za cilj da ih nauči Human Resource Management osnovama (od strane HR menadžera vodećih BH Kompanija ...

Apsolventski ispitni rokovi - mart (nadoknada)

U prilogu su tremini isptnih rokova.

Takmičenje u građanskom preduzetništvu za 2020. godinu.

Takmičenje za građansko preduzetništvo je dio Kampusa za preduzetništvo, a pokrenut je radi osnaživanja preduzetnika diljem svijeta za stvaranje inovativnih odgovora na globalne izazove i/ili u zajednici i uključivanja u mirniji i održiviji svijet. Riječ je o takmičenju kojim se putem ...

Studiranje na Ekonomskom fakultetu

U okviru prvog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu studenti mogu odabrati akademski dodiplomski studij koji nudi specijalizaciju na 5 različitih smjerova i to: Menadžment, Računovodstvo i revizija, Bankarstvo i finansije, Menadžment malih i srednjih preduzeća, Međunarodna ekonomija. <p style="text-align: jus ...

Obavještenje - rad studentske službe

Tekst obavještenja je u prilogu.

Obavještenje za studente

Obavještavaju se studenti da će se odbrane završnih i diplomskih radova održati kako je i planirano ukoliko postoji saglasnost članova komisije i kandidata. Odbrane bi se održavale bez prisustva publike. Apsolventski rokovi za sada odgađaju dok se ne steknu uvjeti za održavanje istih. Apsolventski staž ...

Obustava nastave

<p style="background: none; margin: 0px 0px 25px; text-align: justify; color: #6f6f6f; text-transform: none; line-height: 27px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 300; text-decoration: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; tran ...

Obustava nastave

<p style="background: none; margin: 0px 0px 25px; text-align: justify; color: #6f6f6f; text-transform: none; line-height: 27px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 300; text-decoration: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; tran ...