Studiji na ciklusu

Akademski diplomski studij iz oblasti Poslovne ekonomije u trajanju od jedne godine (60 ECTS)

Magistarski studij: Menadžment u kulturnom turizmu u trajanju od dvije godine (120 ECTS)O ciklusu

U okviru drugog ciklusa studija studenti sa završenim akademskim dodiplomskim studijem u trajanju od četiri godine mogu upisati jednogodišnji magistarski studij iz oblasti Poslovne ekonomije.

 

 


Dokumenti