DOKUMENTI


Investiciono odlučivanje - rezultati parcijalnih testova Investiciono odlučivanje - rezultati parcijalnih testova
Menadžment ljudskih resursa - rezultati ispita od 08.6.2020. godine Menadžment ljudskih resursa - rezultati ispita od 08.6.2020. godine
Savremeno poslovanje (Master studij) - rezultati ispita od 13.02.2020. godine Savremeno poslovanje (Master studij) - rezultati ispita od 13.02.2020. godine
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 05.02.2020. godine Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 05.02.2020. godine
Poslovno pravo - rezultati ispita od 27.01.2020. godine Poslovno pravo - rezultati ispita od 27.01.2020. godine
Korporativno upravljanje - rezultati ispita od 30.01.2020. godine Korporativno upravljanje - rezultati ispita od 30.01.2020. godine
Savremene finansije (Master studij) - rezultati ispita od 24.01.2020. godine Savremene finansije (Master studij) - rezultati ispita od 24.01.2020. godine
Mikroekonomija - rezultati ispita od 24.01.2019. godine Mikroekonomija - rezultati ispita od 24.01.2019. godine
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 21.01.2020. godine (integralni test) Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 21.01.2020. godine (integralni test)
Osnove računovodstva - rezultati ispita od 21.01.2020. godine (integralni test) Osnove računovodstva - rezultati ispita od 21.01.2020. godine (integralni test)
Osnovi računovodstva - rezultati drugog parcijalnog testa Osnovi računovodstva - rezultati drugog parcijalnog testa
Bankarstvo - rezultati (I i) II parcijalnog ispita sa konačnom ocjenom Bankarstvo - rezultati (I i) II parcijalnog ispita sa konačnom ocjenom
Poslovno pravo - zbirni rezultati I i II parcijalnog ispita Poslovno pravo - zbirni rezultati I i II parcijalnog ispita
Mikroekonomija - rezultati drugog parcijalnog testa Mikroekonomija - rezultati drugog parcijalnog testa
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati parcijalnih testova Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati parcijalnih testova
Rezultati drugog testa iz Poslovnih finansija Rezultati drugog testa iz Poslovnih finansija
Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati drugog parcijalnog testa Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati drugog parcijalnog testa
Osnovi ekonomije - ukupni rezultati ispita Osnovi ekonomije - ukupni rezultati ispita
Finansiranje malih i srednjih preduzeća - rezultati drugog parcijalnog testa Finansiranje malih i srednjih preduzeća - rezultati drugog parcijalnog testa
IK tehnologija u turizmu (Studiji turizma) - rezultati drugog parcijalnog testa IK tehnologija u turizmu (Studiji turizma) - rezultati drugog parcijalnog testa