DOKUMENTI


Zbornik radova - broj 31 Zbornik radova - broj 31
Matematika (Poslovna informatia) - rezultati ispita od 23.07.20211. godine Matematika (Poslovna informatia) - rezultati ispita od 23.07.20211. godine
PI_E pravo PI_E pravo
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 09.03.2021. Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 09.03.2021.
Investiciono odlučivanje - rezultati parcijalnih testova Investiciono odlučivanje - rezultati parcijalnih testova
Menadžment ljudskih resursa - rezultati ispita od 08.6.2020. godine Menadžment ljudskih resursa - rezultati ispita od 08.6.2020. godine
Savremeno poslovanje (Master studij) - rezultati ispita od 13.02.2020. godine Savremeno poslovanje (Master studij) - rezultati ispita od 13.02.2020. godine
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 05.02.2020. godine Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 05.02.2020. godine
Poslovno pravo - rezultati ispita od 27.01.2020. godine Poslovno pravo - rezultati ispita od 27.01.2020. godine
Korporativno upravljanje - rezultati ispita od 30.01.2020. godine Korporativno upravljanje - rezultati ispita od 30.01.2020. godine
Savremene finansije (Master studij) - rezultati ispita od 24.01.2020. godine Savremene finansije (Master studij) - rezultati ispita od 24.01.2020. godine
Mikroekonomija - rezultati ispita od 24.01.2019. godine Mikroekonomija - rezultati ispita od 24.01.2019. godine
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 21.01.2020. godine (integralni test) Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 21.01.2020. godine (integralni test)
Osnove računovodstva - rezultati ispita od 21.01.2020. godine (integralni test) Osnove računovodstva - rezultati ispita od 21.01.2020. godine (integralni test)