Studentske posjete preduzećima i različitim organizacijama

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta ugostilo studente Ekonomskog fakulteta

 

Kako je sistem obrazovanja i u Mostaru na zavidnom nivou, te kako se isti i svakodnevno usavršava svjedoči današnja, ne tako uobičajena, posjeta studenata četvrte godine Ekonomskog fakulteta (smjer Menadžment), Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Posjeta studenata je realizovana u pratnji predmetnog nastavnika i prodekana za nastavu Ekonomskog fakulteta doc. dr. Veldina Ovčine. Svrha posjete je bila unapređenje stečenih teorijskih znanja studenata kvalitetnim primjerima iz prakse i pripremanje istih za uspješno koncipiranje poduzetničkih projekata, istraživačkih studija i međunarodnih marketing strategija.

 

Tajnik ministarstva, dr. Jozo Bejić, upoznao je studente sa djelokrugom rada Ministarstva, stavljajući akcenat na aktivnosti podrške razvoju poduzetništva (prevashodno mladih), obrta i drugih segmenata privrede sa ciljem kreiranja i unapređenja poslovnog ambijenta. Detaljnije su prezentirane aktivnosti davanja podrške za primjenu inovacija i uvođenja novih tehnologija u oblasti poduzetništva i obrta, organiziranja institucija za poduzetništvo, stvaranje poduzetniče infrastrukture, te su elaborirane mjere i aktivnosti u razvoju MSP u Federaciji BiH (institucionalna podrška, uklanjanje prepreka za rast i razvoj, osiguranje finansijskih izvora, promocija izvoza itd.)

 

„U cilju unapređenja kvalitete nastavnog programa nastojimo studente upoznati s praktičnim aspektima ekonomskih poslova pripremajući ih na taj način na realnost poslovnog svijeta. S obzirom na iskazano zadovoljstvo studenata realiziranom posjetom Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, u vidu usvajanja novih znanja i vještina, možemo reći kako smo donijeli i više nego dobru odluku odlučivši posjetiti isto, te se ovom prilikom zahvaljujemo Ministarstsvu i tajniku Bejiću, i radujemo se nastavku uspješne saradnje“, navode iz Ekonomskog fakulteta.

 

Posjeta mostarskih studenata SASE i CBBiH

 

Studenti Ekonomskog fakulteta i multidisciplinarnog studija Poslovna informatika, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru,predvođeni sa  doc. dr. Arminom Hubanom i doc. dr.  Goranom Ćurićem, su dana 24. 5. 2017. godine, u okviru dodatnih nastavnih aktivnosti, posjetili Sarajevsku berzu i Centralnu banku Bosne i Hercegovine, čime su nastavili trend povezivanja teorijskih znanja i praktičnih iskustava.

Tokom posjete Sarajevskoj berzi, Ahmed Hodžić, rukovodilac Odjela trgovine i nadzora je kroz interaktivnu prezentaciju, nastojao da predoči studentima osnovne informacije o Sarajevskoj berzi, o njezinim mehanizmima funkcionisanja, poziciji u ekonomskom životu, te o praktičnim koracima, vezano za kupovinu i prodaju različitih oblika finansijskih instrumenata.

Na ovaj način, studenti su iz prve ruke dobili informacije koje su značajne i  neophodne svakom ekonomisti, o berzi i tržištu kapitala, a  SASE  je još jednom pokazala da je društveno odgovorna kompanija i institucija od javnog interesa, koja daje svoj doprinos u edukaciji, obrazovanju i usavršavanju budućih visokoobrazovanih kadrova u BiH.

Drugi dio posjete mostarskih studenata se odnosio na Centralnu banku, gdje su, u okviru zanimljive prezentacije, koju je održao  profesor  Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, nekadašnji viceguverner Centralne banke, dr. Enver Backović, pružene informacije  o historiji i razvoju Centralne banke BiH, od njenog utemeljenja, 1997. godine, pa sve do danas, njenim ciljevima i zadacima, te organizaciji.

Studenti su zadovoljni posjetom, a posebno predavanjima i ineteraktivnom  diskusijom, koja su teorijski i aplikativno obogatila njihov dosadašnji nivo spoznaja o predmetnoj materiji, a Ekonomski fakultet je ovakvim, još jednim u nizu mnogobrojnih aktivnosti, pokazao spremnost praćenja aktualnih trendova u cilju približavanja praktičnih i teorijskih znanja.

 

Studenti Ekonomskog fakulteta u posjeti TP INTERA

 

Dana 06. 12. 2016. godine, studenti četvrte godine Ekonomskog fakulteta (smjer Menadžment), Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, sa nastavnim osobljem predmeta Međunarodni marketing posjetili su INTERA Tehnološki Park. Svrha posjete je bila unaprjeđenje stečenih teorijskih znanja studenata kvalitetnim primjerima iz prakse i pripremanje istih za uspješno koncipiranje istraživačkih studija i međunarodnih marketing projekata.

Vedran Šimunović, izvršni direktor INTERA TP, upoznao je studente sa principima poslovanja, poslovnim okruženjem, realizovanim i budućim planovima, impozantnim prostornim, materijalnim i informacijskim kapacitetima, te aktivnostima koje su neophodne za funkcionisanje jedne zdrave institucije, pružajući im tako jednu realnu sliku poslovnog svijeta.

Menadžerica poslovnog inkubatora, Meliha Gekić-Lerić, detaljnije je informisala studente sa projektnim aktivnostima koje se realiziraju u INTERA-i i poslovanjem 28 start up biznisa koje sopstvene aktivnosti predinkubacije i inkubacije realiziraju u okviru Parka, sa naglaskom na preduzeća koja ostvaruju penetraciju na međunarodna tržišta, ostvarujući tako respektabilan nivo internacionalizacije. Posebno inspirativan i motivarajući govor studentima baziran na vlastitom poduzetničkom iskustvu i rezultatima poslovanja na domaćem i međunarodnim tržištima održao je Hasib Alić, vlasnik i CEO Alviral d.o.o., koji je studentima pružio podršku u realizaciji studentskih projekata, te ih dodatno ohrabrio i motivirao za realizaciju vlastitih ideja (poduzetničkih poduhvata), sa ciljem (samo)zapošljavanja i unapređenja poslovanja realnog sektora.

Realizovana posjeta je samo još jedna u nizu za studente pomenutog fakulteta. Naime, tokom cijele godine, studenti imaju priliku posjetiti jedne od najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini, čime im se pruža jedinstvena mogućnost povezivanja i stvaranja poslovnih veza te obogaćivanja vlastitih znanja i vještina primjerima iz prakse.

Ovim potezima, Ekonomski fakultet je još jednom potvrdio svoj kvalitet tako što gradi budućnost svojih studenata, oblikujući ih u odlučne poslovne ljude spremne prihvatiti tržišne izazove.


Dokumenti