Gostujući nastavnici na Ekonomskom fakultetu

Gostujući nastavnici na Ekonomskom fakultetu (Erasmus Mundus mreža mobilnosti)

 

Saradnja Fakulteta sa inostranim fakultetima i univerzitetima, naučnim institucijama i međunarodnim agencijama je od krucijalne važnosti za ostvarivanje temeljnih ciljeva razvoja Fakulteta. Na taj način ostvaruju se uslovi  za uspješno učestvovanje u bilateralnim i multilateralnim istraživačkim programima, programima razmjene studenata, doktoranata i univerzitetskih nastavnika. Shodno tome, Fakultet teži unapređivanju svih oblika međunarodne saradnje, uključujući se aktivno u rad svih međunarodnih mreža mobilnosti u kojima Fakultet može participirati.

 

U dosadašnjem radu, putem Erasmus Mundus mreže mobilnosti nastavnog osoblja, sljedeći nastavnici sa partnerskih Univerziteta su realizovali višednevne posjete Ekonomskom fakultetu, i održali predavanja studentima I i II ciklusa:

 

  • dr. Pablo Cabanelas, Univerzitet Vigo - Španija;
  • dr. Sorin Gabriel Anton, Univerzitet Iasi - Rumunija;
  • dr. Adriana Csikosova - FBERG, Univerzitet Košice - Slovačka;
  • dr. Katarina Čulkova - FBERG, Univerzitet Košice - Slovačka.

 

Nastavno osoblje Fakulteta, također, redovno koristi Erasmus mreže mobilnosti i ostvaruje gostujuća predavanja na partnerskim fakultetima i univerzitetima zemalja Europske Unije.


Dokumenti