Predavanja stručnjaka iz privrednog i društvenog života zemlje i inostranstva

Edukacija studenata za pisanje EU projekata

 

U prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 11. Maja 2017. godine, održana je još jedna u nizu interaktivnih radionica namijenjena kako studentima ovog fakulteta, tako i studentima multidisciplinarnog studija Poslovna informatika, a gost predavač ovog puta bio je mr. Nevzet Sefo, voditelj Odjela za poduzetništvo u Regionalnoj razvojnoj agenciji za Hercegovinu REDAH.

 

Naime, tema susreta bila je: „Kako izabrati najkonkurentnije sektore koji mogu povesti državu naprijed?“, a u zanimljivom i prije svega dinamičnom predavanju gosp. Sefo je objasnio metodologiju pripremanja i izrade projekata, posebno apostrofirajući značaj izviđajnih, deskriptivnih i kauzalnih istraživanja, te pokazao rezultate analize odabranih, najdinamičnijih, sektora privrede u HNK, sa ciljem prepoznavanja i apostrofiranja ključnih kompetencija regije Hercegovina. Studenti su imali priliku čuti i odličan motivirajući govor gosta predavača, gdje izdvajamo savjete vezane za profiliranje ličnosti, u težnji da isti, mladi ljudi, budući nosioci ekonomskih i privrednih kretanja, spremno izađu na tržište rada i odgovore na prilike na najbolji mogući način. Studentima je sugerisano da ulažu u sebe, usavršavaju se i stvaraju prilike, a ne da ih čekaju.

 

Upravo, na tom tragu, gosp. Sefo je pozvao studente da se priključe aktivnostima svih projekata REDAH-a, a ono na čemu su studenti posebno zahvalni, jeste organizacija dvodnevnih (besplatnih) radionica za studente Fakulteta vezane za pisanje projekata po EU standardima, koje će uslijediti u bližoj budućnosti. Na ovaj način Ekonomski fakultet u saradnji sa višegodišnjim partnerom, agencijom REDAH, nastoji izgraditi i dodatno ojačati ljudske kapacitete, u pogledu optimalnih priprema regije za korištenje EU fondova koji se otvaraju Bosni i Hercegovini.

 

Radionica o internet oglašavanju na Ekonomskom fakultetu

 

Studenti Ekonomskog fakulteta i multidisciplinarnog studija Poslovna informatika Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru već tradicionalno koncipiraju istraživačke studije i marketing projekte za renomirana preduzeća i institucije iz HNK, i šire.

Za potrebe optimalnog dizajniranja marketing alata segmentacije, pozicioniranja i izbora medija komuniciranja, Ekonomski fakultet redovno organizuje tribine i radionice sa stručnjacima iz prakse, kako bi pomogao studentima da se dodatno profiliraju, te izrade takve projekte i prijedloge za unapređenje poslovanja, koja će preduzeća - partneri Fakulteta moći (njih 22 ove godine) u potpunosti, ili većim dijelom, implementirati u svom redovnom procesu poslovanja.

 

Ovog puta, gost predavač, na temu „Internet oglašavanje – sadašnjost i budućnost marketinga“ bio je gosp. Adi Đukić, vlasnik i CEO agencije WEB STUDIO Mostar. Naime, javnosti je poznato da su studenti dva Ekonomska fakulteta u Mostaru implementirajući kampanju „Kliknimo DA za reforme“ osvojili nagradu za najbolju guerilla kampanju u BiH (u konkurenciji 14 javnih univerziteta), gdje je agencija gosp. Đukića bila jedna od glavnih partnera projekta.

 

Gospodin Đukić je studente upoznao sa uspješnim marketing kampanjama, domaćim i međunarodnim, koje su realizovane uz pomoć alata internet marketinga, posebno apostrofirajući prednosti ovakvog vida oglašavanja u odnosu na tradicionalne kanale komunikacije. Veoma profesionalan, zanimljiv i ohrabrujući govor gosta predavača dodatno je motivirao studente, te podstakao iste na diskusiju, putem koje su prepoznate buduće akcije i smjernice, studentima neophodne, za okončanje faze izrade marketing projekata, čije će odbrane, kako smo informisani od strane organizatora, biti upriličene u periodu od 05.06. – 07.06. tekuće godine.

 

Ekonomski fakultet je još jednom potvrdio svoj kvalitet kreirajući pozitivan ambijent za saradnju stručnjaka iz prakse i svojih studenata, iz koje se, dokazano, najbolje uči.

 

Inspirativna i motivirajuća priča stiže sa Univerziteta ˝Džemal Bijedić˝

 

Jedni od najaktivnih studenata ovih dana, i semestra iza nas, su svakako studenti Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, i to konkretno studenti Ekonomskog fakulteta i studenti multidisciplinarnog studija Poslovna informatika. Ono po čemu su ovi studenti diferencirani u odnosu na ostale studente, jeste da u toku školovanja, tačnije na drugoj godini studija, koncipiraju marketing projekte i istraživačke studije za preduzeća/institucije partnere Fakulteta i Univerziteta, i to slobodno možemo reći, na profesionalan način. Izviđajna, deskriptivna i kauzalna istraživanja su iza njih, te ovih dana unutrašnje snage, energiju i kreativnost usmjeravaju ka dizajniranju i profiliranju optimalnih marketing kampanja, adekvatno upravljajući alatima marketing miksa.

 

Na njihovom putu usavršavanja, pored nastavnog osoblja, generalnih i marketing menadžera preduzeća involviranih u projekat, podršku im pružaju gosti predavači, eminentni stručnjaci iz prakse, sedmično održavajući interaktivno-kreativne radionice sa istim, sa ciljem unapređenja teoretskih znanja i praktičnih vještina studenata, dodatno ih oblikujući i diferencirajući u odnosu na ostale. Zahvalni na širenju znanja i kompetencija, studenti ista praktično „ugrađuju“ u projekte, i već sada, sa puno entuzijazma najavljaju završne trodnevne aktivnosti takmičenja (odbrane dvadeset i dva marketing projekta) koje će uslijediti počevši od 05. juna tekuće godine.

 

Ovosedmičnu kreativnu radionicu sa studentima održao je gospodin Adnan Hasić, magistar menadžmenta iz oblasti poslovnog upravljanja (magistrirao na zajedničkom studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu), te vlasnik i CEO marketing agencije „New marketing solutions“, pod čijim okriljem posluju informativno-zabavni portal haber.ba i specijalizirani portal za žene cure.ba. Tema radionice „Menadžerski koncepti u novim medijima – iskustva iz prakse“, pobudila je maksimalan interes studenata, gdje je istima osim kreativne i vrlo zanimljive prezentacije gosta predavača ostavljena mogućnost diskusije i postavljanja pitanja, sa ciljem dodatnog apostrofiranja značaja novih medija i prepoznavanja optimalnog kanala komunikacije za njihove pojedinačne projekte.

 

Ono na čemu su studenti posebno zahvalni jeste ponuda gosp. Hasića za uključivanje studenata u sve projekte koje realizuje agencija „New marketing solutions“, dodatno ostavljajući slobodu studentima da se obrate za stručnu pomoć i podršku u realizaciji svih njihovih tekućih i planiranih aktivnosti.

 

„Zahvaljujemo marketing agenciji „New marketing solutions“ i vlasniku Adnanu Hasiću, na već tradicionalnoj, iz godine u godinu, nesebičnoj pomoći i podršci studentima u dizajniranju marketing projekata, obogaćivanju njihovih znanja i vještina, uvjereni da će nas studenti i ove godine nagraditi odličnim projektima i još boljim prezentacijama istih, koje sa nestrpljenjem očekujemo. Studenti su naša snaga – Vjerujemo u njih“ – poručuje nastavni tim na predmetu Marketing.


Dokumenti