Međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u Evropsku Uniju“

U organizaciji Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, 20. i 21.04. održana je Druga međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju“.

 

Na ceremoniji otvaranja učesnicima Konferencije obratili su se rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“, prof. dr. Sead Pašić, savjetnica za visoko obrazovanje pri Ministarstvu obrazovanja nauke kulture i sporta HNK, mr. sci. Hilzema Tabaković, savjetnica federalne ministrice za visoko obrazovanje, nauku i tehnologije, mr. sci. Sanela Kuko, te dekani tri fakulteta, organizatora Konferencije: prof. dr. Alena Huseinbegović, prof. dr. Azra Bajramović i doc. dr. Alaudin Brkić.

 

Uvodničari Konferencije su bili prof. dr. Mehmedalija Hadžović, savjetnik u Vijeću ministara BiH, Maja Rimac Bjelobrk iz Direkcije za evropske integracije BiH, te prof. dr. Slavo Kukić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

 

U fokusu ovogodišnje konferencije bila je Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu, koju su za period 2015-2018. godine usvojili svi nivoi vlasti. Ista ima za cilj da doprinese pokretanju procesa oporavka i moderniziranja ekonomije koji će kontribuirati jačanju održivog, efikasnog, socijalno pravednog i stabilnog ekonomskog rasta, otvaranju radnih mjesta, povećanju i boljoj raspodjeli socijalnih davanja i stvaranju održivog i pravičnog društvenog okruženja, te da, uz to, ubrza proces akceptiranja pravne stečevine EU, posebno u oblasti: javnih finansija, poslovne klime i konkurentnosti, tržišta rada, socijalne zaštite, vladavine prava i reforme javne uprave.

 

Na konferenciji je izloženo 40 (od ukupno 60) uspješno recenziranih radova autora iz BiH i zemalja regiona, koji su apostrofirali pravno-ekonomske barijere procesa integracije BiH u EU, te dijagnosticirali moguće pravce djelovanja sa ciljem optimalnog preciziranja aktivnosti koje će rezultirati nešto lakšem pristupu Bosne i Hercegovine integrativnim procesima EU. Na kraju Konferencije su doneseni zaključci i prijedlozi za unapređenje i ubrzanje pravnih i ekonomskih reformi u BiH na putu prema Evropskoj Uniji, koji će biti upućeni svim relevantnim institucijama.

 

Organizatori Konferencije se zahvaljuju poslovnim partnerima i prijateljima, sponzorima manifestacije, svim medijima koji su podržali konferenciju, te svim referentima koji su uzeli učešće na Konferenciji, te s ponosom najavljuju nastavak uspješne saradnje i početak pripremnih aktivnosti oko organizacije treće međunarodne konferencije.


Dokumenti