Takmičenje studenata Ekonomskog fakulteta u marketing planiranju

 

 

 

 Ekonomski fakultet Mostar - takmičenje studenata u marketing planiranju

 

Dana 09. 06. 2014. godine počela je trodnevna manifestacija odbrane marketing planova koja se već tradicionalno obavlja desetu godinu za redom. Na datoj manifestaciji studenti  druge godine, Ekonomskog fakulteta, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prikazat će svoje prezentacijske, komunikacijske i još brojne vještine sve sa jednim ciljem, a to je da njihov marketing plan bude najbolji.

Današnju prezentaciju su otvorili ugledni ljudi, kako iz privrednog i društvenog, tako i iz političkog života. Samo svečano otvaranje prepušteno je dekanu fakulteta prof.dr Adilu Trgi, potom riječ je preuzeo prodekan za nastavu, a ujedno i predmetni profesor doc.dr. Veldin Ovčina, u ime studenata oglasila se studentica druge godine Dlakić Maida, dok je trodnevnu manifestaciju odbrane marketing planova, ispred preduzeća partnera involviranih u projekat, zvanično otvorila Amna Popovac. Iz političkog života obratili su se sljedeći gosti: ministar Amer Zagorčić (ministar privrede HNK) i mr. Jozo Bejić, sekretar u Federalnom ministarsttvu razvoja, preduzetništva i obrta koji je govorio u ime ministra Sanjina Halimovića.

Sama koncepcija odbrane marketing planova ogleda se u tome da studenti tokom čitavog ljetnog semestra rade kompletnu analizu marketing poslovanja neke od kompanija koja im biva dodijeljena od strane predmetnog profesora Veldina Ovčine.        

Samim provođenjem ovog marketing plana, počevši od njegove početne analize pa do krajnje realizacije koja će biti predočena u naredna tri dana, studenti će nastojati da za svih četrnaest kompanija (koje učestvuju u projektu) prikažu kompletnu analizu poslovanja, te da na najadekvatniji način predoče im svoje inovacije za unapređenje trenutnog, ali i budućeg poslovanja.

Studenti u toku provođenja datog projekta, radili su u timovima sa po četiri člana, čiji koordinator je bio demonstrator Nerman Ljevo. Zahvaljujući njegovom maksimalnom zalaganju i radu sa studentima, te samim poslodavcima koji su omogućili brojne informacije neophodne za koncipiranje marketing planova, uistinu možemo reći da na kraju imamo jednu interesantnu knjigu. Studentska knjiga predočena u tri poglavlja sa po pet priča u datim poglavljima je uistinu dokaz da fakultet nije puka teorija bez pokrića praktičnog rada, a samu tu knjigu je otvorio a i zatvorit će profesor Veldin Ovčina bez čije volje, elana i želje ne bi ništa od ovoga ni bilo.

Uistinu je dobro znati da se svakome pruža šansa da napravi neki od koraka za skoriju budućnost, a Ekonomski fakultet, Univerziteta „Džemal Bijedić“  u Mostaru to doista i radi na izuzetno svestran i svrsishodan način, tako da studenti nakon završetka edukacije iz oblasti ne samo marketinga već i drugih predmeta mogu da kažu da su naučili nešto i da će to moći u praksi da primjene.

 

 ˝ZABRANJENI FORUM˝ - najbolji projekat na 12. takmičenju studenata u marketing planiranju

 

Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, zadnjih par mjeseci radili su na izradi marketing planova za bosansko-hercegovačka preduzeća ali i za one koji imaju svoje predstavništvo u BiH. Ekipe su činili studenti druge godine Ekonomskog fakulteta, koji su marljivo radili na izradi svojih marketing planova za najbolja BH preduzeća. Tako su studenti imali priliku posjetiti sva preduzeća i upoznati se sa njihovim radom, ta preduzeća su bila iz oblasti medija, telekomunikacija, prehrambene industrije, ugostiteljstva, bankarstva, automobilske industrije i sl.

Pobjednik takmičenja

Marketing plan za talk-show emisiju „Zabranjeni forum“ ove godine ponio je laskavu titulu najboljeg marketing plana i zasluženo osvojio prvo mjesto. Indira Šehić, studentica druge godine Ekonomskog fakulteta, članica pobjedničke ekipe „Zabranjeni forum“ ističe kako je njoj i njenom timu bila čast i zadovoljstvo raditi sa gosp. A. Hršumom koji je postavio visoke standarde u poslu sa kojim se bavi. Upoznate sa njegovim radom i same su dobile volju i želju za napretkom i usavršavanjem.

 

„U životu uz ustrajan rad nema cilja koji se ne može ostvariti. Moja ekipa i ja smo se trudile da u najboljem svjetlu predstavimo marketing plan za „Zabranjeni forum“ koji je već savršen i koji je u rangu sa najboljim svjetskim emisijama. Imale smo jako težak zadatak jer smo morale nadmašiti same sebe da bismo dostigle nivo na kojem se nalazi ta emisija. Pobjedu smo i očekivale jer smo bile svjesne koliko smo truda i rada uložile u ovaj projekat uz pomoć gosp. Hršuma“, rekla je Šehić.

 

Takmičenje studenata u oblasti marketing planiranja održano je pod pokroviteljstvom BHTelecoma, u saradnji sa preduzećima u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu i šire. Stručni žiri kojeg čine profesori i saradnici proglasio je najbolje projekte prema kriterijima kvalitete projekta, uspješnosti prezentacije istog te predloženim mjerama za unaprjeđenje.

 

Kao najbolji projekti klasificirani su:

  1. „Zabranjeni forum“
  2. „Narodno pozorište“ Mostar
  3. Hotel „Almira“, Motel „Argentum“

Ovo takmičenje se održava svake godine u sklopu predmeta Marketing pod vodstvom prodekana Ekonomskog fakulteta, ujedno i profesora predmeta „Marketing“ doc.dr. Veldina Ovčine.

 

Ekonomski fakultet u Mostaru nastavlja sa svojom tradicijom: Studenti master studija uspješno odbranili svoje marketing projekte

 

Sa ciljem izgradnje prepoznatljivog imidža progresivne visokoobrazovne institucije, Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, još jednom se potvrdio kao graditelj budućnosti svojih studenata nastavljajući svoju višegodišnju tradiciju.

 

Naime, u subotu 16. 4. 2016. godine, na pomenutom fakultetu održana je tradicionalna manifestacija odbrane marketing projekata. Ovog puta, projekte su koncipirali i uspješno odbranili studenti master studija, dokazujući da su kontinuirano učenje i nadogradnja znanja najbolja investicija  u sebe.

 

Kombinirajući praktična znanja stečena na prethodnim godinama studija i novousvojena teorijska znanja, studenti su koncipirali navedene projekte za emitentna domaća preduzeća, pokazujući time svoju profesionalnost, ozbiljnost i odgovornost, što je rezultiralo ozbiljnim marketing planovima odmah spremnim za implementaciju.

 

Kao podrška studentima manifestaciji su prisustvovali i predstavnici preduzeća za koja su navedeni projekti bili kreirani, koji su iskoristili priliku da iskažu zadovoljstvo postignutom saradnjom s Ekonomskim fakultetom, ističući isti i njegove studente pozitivnom promjenom u društvenom, ekonomskom i privrednom razvoju naše države.

 

„Naš najveći uspjeh i najbolja reklama su naši studenti. Tome svjedoči i činjenica da su dio današnje manifestacije pored studenata master studija koji su svoje prethodno obrazovanje završili na našem fakultetu, bili i oni sa završenim prvim ciklusom studija na drugim fakultetima. To smatramo samo potvrdom zalaganja, rada i truda kako nastavnog osoblja, tako i naših studenata. Stoga, želimo iskoristiti ovu priliku da pozovemo sve mlade ljude koji žele da naprave neku promjenu i prekretnicu u svom životu, ali i društvu, da nam se pridruže kako bi kvalitet visokog obrazovanja u BiH zajedno podigli na viši nivo.“ – poručuju iz ove visokoobrazovne ustanove.


Dokumenti