VIJESTI


Obavještenje za studente - "Analiza poslovanja preduzeća", "Finansijsko računovodstvo"

Obavještavaju se studenti koji su položili pismeni dio ispita iz predmeta Analiza poslovanja preduzeća i Finansijsko računovodstvo da će se usmeni dio ispita za oba predmeta održati u četvrtak 20.02.2020. sa početkom u 12:00h.&nbsp; &nbsp; <p style="text-align: justify ...

Prezentacija - SPARK Tech Boost Program 2020

Prezentacija SPARK Tech Boost Program 2020, novo startup putovanje održat će se 07.02.2020, godine (petak) u 13:00 h na Ekonomskom fakultetu u sali 2/II. &nbsp; Pozivamo studente i sve zaintersovane da prisustvuju prezentaciji.

Finansijsko računovodstvo - usmeni dio ispita

Obavještavaju se studenti koji su stekli uslove za polaganje usmenog dijela ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo, na roku koji je održan 21.01.2020., da će se usmeni dio ispita obaviti u utorak (04.02.2020. god) sa početkom u 14:00h. &nbsp; <p style="text-align ...

Prilika za praksu i zaposlenje - ProCredit Bank dd

ProCredit Bank dd, jedina njemačka banka u Bosni i Hercegovini, pruža priliku za obavljenje studentske prakse i sticanje radnog iskustva za&nbsp; studente. &nbsp; <div style="text-align: justify; ...

Obilježavanje 43. godišnjice Univerziteta

U periodu od 04.02.2020. godine do 14.02.2020. godine bit će upriličene manifestacije povodom obilježavanja 43. godišnjice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. &nbsp; Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate planirane događaje.</p ...

Poziv za prijavu na konkurs za dodjelu nagrade za 2020

Asocijacija 'DnT&rdquo; &nbsp;objavljuje &nbsp; &nbsp; J A V N I&nbsp;&nbsp;&nbsp; P O Z I V &nbsp; <p style=" ...

Obavještenje za studente Master studija

Obavještavaju se studenti da će se predavanja iz predmeta "Savremeno poslovanje" umjesto 18.01.2020. (subota), održati&nbsp; 23.01.2020. (četvrtak) sa početkom u 15:30 sati.

Obavještenje za studente Master studija

Obavještavaju se studenti da će vježbe iz predmeta Savremene finansije (Akdemski diplomski studij) biti održane 15.01.2020. godine (srijeda) od 12:00 h u sali 5.

Imatrikulantski rokovi

U prilogu je raspored ispitnih rokova.

Novi informacijski sistem - eUNMO

<div id="Item.MessageUniqueBody" class= ...

Obavještenje za studente Master studija

Obavještavaju se studenti da će vježbe iz predmeta Savremene finansije (Akdemski diplomski studij) biti održane 11.01.2020. godine (subota) od 10:00 h u sali 5.

Apsolventski ispitni rokovi

U prilogu je dokument sa ispitnim rokovima.

JANUARSKO/FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI

U prilogu je dokument sa korigovanim ispitnim rokovima.

Obavještenje - ovjera zimskog semestra akademske 2019/20. godine

Tekst obavještenja je u prilogu.

Obavještenje - studentska služba

Tekst obavještenja je u prilogu.

Obavještenje za studente Master studija - Termin ispitnog testa iz predmeta "Savremene finansije"

Ispitni test &nbsp;iz predmeta " Savremene finansije " biće održan&nbsp; 24.01.2020. g. &nbsp;(petak) u 10:30 sati u&nbsp; amfiteatru 1. &nbsp;

Obavještenje za studente treće godine - "Bankarstvo"

Predavanja iz predmeta "Bankarstvo" umjesto 10.01.2020. g. (petak) biće održana 18.01.2020. g. (subota)&nbsp;od 09:00 sati&nbsp;u amfiteatru 2. &nbsp; &nbsp; <p class="x_MsoNormal ...

Obavještenje za studente master studija

Obavještavaju se studenti da će vježbe iz predmeta Savremene finansije (Akdemski diplomski studij) biti održane 08.01.2020. godine (srijeda) od 12:00 h.

Obavještenje za studente četvrte godine - "Korporativno upravljanje"

Obavještavaju se studenti da će vježbe iz predmeta Korporativno upravljanje biti održane 08.01.2020. godine (srijeda) od 12:30 h. Vježbe će podrazumijevati posjetu kompaniji Hercegovinalijek.

Poziv na program obuke iz oblasti kulturnog turizma

U sklopu realizacije Erasmus + projekta CULTURWB ( Ja č anje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim naslije đ em i kulturnim turizmom ) kojeg finansira Evropska komisija, Univerzitet 'Džemal Bijedić' u ...