KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini

Objavljeno: 05.06.2023

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 i 154. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1-1780/23 i 101-1-1783/23 od 25.05.2023. godine godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 03-34-1153-1/23 od 1.6.2023. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2023/2024. godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini je otvoren od 5.6.2023. do 3.7.2023. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini je otvoren od 5.6.2023. godine do 3.11.2023. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu III ciklusa studija otvoren je do 15.11.2023. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2023/2024. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa
studenata.

DOKUMENTACIJA  SE  MOŽE  PREDATI  SVAKIM  RADNIM  DANOM  U  TERMINU  OD  9 DO 15  SATI (PAUZA 12:00-12:30) A MOŽE  SE POSLATI  I  POŠTOM NA  ADRESU:

Univerzitet  „Džemal  Bijedić“ u Mostaru

Ekonomski fakultet

(prijava na konkurs za upis)

Univerzitetski kampus, Sjeverni logor bb

Mostar  88104

 

 

Detaljno u dokumentu ispod. U prilogu dostupne prijave za upis.