Obavještenje za upis u prvu godinu II ciklusa studija Ekonomskog fakulteta u akademskoj 2022./2023. god.

Objavljeno: 18.11.2022

U prilogu dostupno obavještenje.