JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE TAJME TIRO

Objavljeno: 13.02.2021

U prilogu su detalji odbrane diplomskog rada kandidatkinje Tajme Tiro.