VIJESTI


JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSA KANDIDATKINJE SANDRE TOKMAKČIJA

U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Sandre Tokmakčija.

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSA KANDIDATKINJE AMNE POPOVAC

U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Amne Popovac.

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSAKANDIDATKINJE MELIHE GEKIĆ LERIĆ

U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Melihe Gekić Lerić.

ROKOVI ZA MJESEC DECEMBAR - drugi ciklus studija

U prilogu dostupni rokovi za mjesec decembar za drugi ciklus studija.

ROKOVI ZA MJESEC DECEMBAR - prvi ciklus studija

U prilogu dostupni rokovi za mjesec decembar za prvi ciklus studija.

RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR - II CIKLUS

U prilogu vijesti dostupan raspored nastave.

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA VRTIĆ ALIJA

U prilogu su detalji javne odbrane kandidata Vrtić Alija.

Obavještenje za upis u prvu godinu II ciklusa studija Ekonomskog fakulteta u akademskoj 2022./2023. god.

U prilogu dostupno obavještenje.    

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA KANDIDATA HRVOJA JERKIĆA

U prilogu su detalji javne odbrane kandidata Hrvoja Jerkića.

RANG LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

U prilogu je Odluka Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta o usvajanju rang liste za upis studenata na drugi ciklus studija u akademskoj 2022/2023 godini.

Prijemni ispit za drugi ciklus

 Prijemni ispit za drugi ciklus studija održat će se u  utorak 08.11.2022.g u 13,00 sati u AMF 1.

Akademski dodiplomski studij - apsolventski rokovi za mjesec novembar

U prilogu dostupni apsolventski rokovi za mjesec novembar.

Akademski diplomski studij - apsolventski rokovi za mjesec novembar

U prilogu dostupni apsolventski rokovi za mjesec novembar.

Spoljnotrgovinsko poslovanje - upis ocjena

Studenti koji nisu upisali ocjenu iz navedenog predmeta potrebno je da dostave indekse predmetnom asistentu u ponedjeljak (31.10.)

Dani otvorenih vrata za studente u UniCredit Bank d.d.

UniCredit Bank d.d. Mostar trenutno ima Dane otvorenih vrata za studente u Mostaru i Sarajevu.Studenti će se kroz jednodnevno druženje upoznati sa bankarskim sistemom te će imati priliku da budu dio radionica koje će im pomoći da se pripreme za tržište rada odnosno proces traženja posla ( CV, intervju i sl. ...

Tematske jedinice za prijemni ispit za kandidate za II ciklus studija

U nastavku možete preuzeti listu tematskih jedinica sa literaturom.

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ: POSLOVNA EKONOMIJA APSOLVENTSKI ROK – OKTOBAR

U prilogu apsoloventski rokovi za mjesec oktobar.

APSOLVENTSKI ROKOVI - OKTOBAR (IZMJENA)

U prilogu apsoloventski rokovi za mjesec oktobar. Izvšena izmjena satnice za rok iz predmeta Analiza poslovanja preduzeća.

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA KANDIDATA RENATA PRLIĆA

U prilogu su detalji javne odbrane kandidata Renata Prlića.

RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR (IZMJENE)

U prilogu je raspored nastave za zimski semestar akademske 2022/2023. godine