VIJESTI


KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI - DRUGI UPISNI ROK

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru je raspisao konkurs za upis u prvu godinu studija, drugi upisni rok, u akademskoj 2020./2021. godini, tekst konkursa možete pogledati na linku:&nbsp; <a href="https://www.unmo.ba/novosti/posts/2020/august/konkurs-za-upis-studenta-drugi-upisni ...

Studentska služba- obavještenje

Studentska služba neće raditi u periodu: 27.07.2020. - 31.08.2020.&nbsp;

Imatrikulantski rokovi

U prilogu je raspored ispitnih rokova.

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI - AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ: POSLOVNA EKONOMIJA (GENERACIJA 2019/2020)

U prilogu je dokument sa ispitnim rokovima.

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI - MASTER STUDIJ (GENERACIJA 2017/2018)

U prilogu je dokument sa ispitnim rokovima.

RASPORED SEPTEMBARSKIH ISPITNIH ROKOVA

U prilogu je dokument sa septembarskim ispitnim rokovima.

Upis u I godinu Akademskog dodiplomskog studija u ak. 2019./2020. godini – prvi upisni rok

U prilogu su informacije&nbsp;&nbsp;za upis u I godinu Akademskog dodiplomskog studija&nbsp;&nbsp;u &nbsp;ak. 2019./2020. godini &ndash; prvi upisni rok.

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE DAJANE DEMIĆ

Detalji odbrane dimplomskog rada kandidatkinje Dajane Demić nalaze se u prilogu.

RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA

U prilogu je rang lista za upis u prvu godinu I ciklusa studija akademske 2020/21 godine kandidata prijavljenih na prvi upisni rok.

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA KANDIDATKINJE AMILE OMERIKA

Detalje odbrane završnog rada kandidatkinje Amile Omerika su u prilogu.

Master studij - ispitni rokovi

U prilogu su termini ispitnih rokova.

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ: POSLOVNA EKONOMIJA – RASPORED ISPITNIH TERMINA

U prilogu su termini ispitnih rokova.

Imatrikulantski rokovi

U prilogu su termini ispitnih rokova.

DODATNI JUNSKO/JULSKI ISPITNI ROKOVI

U prilogu su termini ispitnih rokova.

JUNSKO/JULSKI ISPITNI ROKOVI

U prilogu su termini ispitnih rokova,

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI

&nbsp; OBAVJEŠTENJE PRIJAVA&nbsp; NA&nbsp; KONKURS&nbsp; ZA&nbsp; UPIS&nbsp; U&nbsp; PRVU&nbsp; GODINU&nbsp; STUDIJA &nbsp; U AKADEMSKOJ 2020./2021.&nbsp; GODINI <p style="text ...

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI

OBAVJEŠTENJE PRIJAVA&nbsp; NA&nbsp; KONKURS&nbsp; ZA&nbsp; UPIS&nbsp; U&nbsp; PRVU&nbsp; GODINU&nbsp; STUDIJA &nbsp; U AKADEMSKOJ 2020./2021.&nbsp; GODINI &nbsp; <p style="text ...

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI

OBAVJEŠTENJE PRIJAVA&nbsp; NA&nbsp; KONKURS&nbsp; ZA&nbsp; UPIS&nbsp; U&nbsp; PRVU&nbsp; GODINU&nbsp; STUDIJA &nbsp; U AKADEMSKOJ 2020./2021.&nbsp; GODINI &nbsp; <p style="text ...

Obavještenje za studente - anketiranje

Grupa istraživača sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli trenutno realizira projekat 'Mjerenje finansijske pismenosti studentske populacije' koji je podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. U tom smislu, pred vama je anketni upitnik kojim se ispituju vaši stavovi i mi&sc ...

Obavještenje za studente završnih godina

Obavještavaju se studenti završnih godina o mogućnostima besplatne&nbsp;edukacije iz oblasti Human Resource Management-a (Menadžment ljudskih resursa), obzirom da se organizira jedinstven program koji ima za cilj da ih nauči Human Resource Management osnovama (od strane HR menadžera vodećih BH Kompanija ...