VIJESTI


Pozivi za podnošenje projekata: European Excellence Initiative, Teaming for Excellence i Hop-on Facility

Pozivi se odnose na unaprijeđenje istraživanja i inovacija. Pozivom European Excellence Initiative se podržava stvaranje vrhunskih istraživačkih klastera podsticanjem saradnje između vrhunskih istraživačkih timova iz različitih zemalja. Cilj ove akcije je osnaživanje institucija visokog obrazovanja kako bi se uskladile sa Evropskim istra ...

46. godišnjica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Univerzitet 'Džemal Bijedić' u Mostaru  ove godine obilježava  46 godina  uspješnog rada, razvoja i djelovanja. Tim povodom pripremljen je bogat i raznovrstan program u okviru obilježavanja  46. godišnjice  Univerziteta, a koji će biti otvoren u pone ...

Svečana promocija i dodjela diploma

U prilogu vijesti dokument sa dodatnim informacijama o svečanoj promociji i dodjeli diploma.

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA JASMINA MORIĆA

U prilogu su detalji javne odbrane kandidata Jasmina Morića.

Studentska kampanja "Sjeti se..." kao odraz sjećanja na Džemala Bijedića

Džemal Bijedić, Mostarac, kojem je Univerzitet u Mostaru podario da živi među nama i poslije smrti. Malo kome je danas strano, ko je bio veliki Džemal Bijedić, kao i momenat njegove tragične pogibije. Sticanjem i širenjem znanja na Univerzitetu koji nosi naziv ...

Praksa za studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u Slovačkoj

Na praksu u trajanju od pet mjeseci mogu da se prijave studenti završne godine prvog ciklusa studija i studenti drugog ciklusa studija ekonomije, IT i poslovne informatike. Za praksu je potrebno znanje engleskog jezika. Studenti će stažirati u međunarodnim kompanijama, dobiti novčana naknadu za putovanje, smještaj, osiguran ...

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE ĐEVADE HADŽIĆ-ABAZOVIĆ

U prilogu detalji o javnoj odbrani kandidatkinje Đevade Hadžić-Abazović.

Prezentacija ljetne škole iz oblasti umjetnosti, nasljeđa i ekonomije na Ekonomskom fakultetu

U ponedjeljak, 16.01. u 11:00 u Sali II Ekomskog fakulteta održat će se prezentacija ljetne škole iz oblasti umjetnosti, nasljeđa i ekonomije. Ljetna škola će se održati na Ekonomskom Univerzitetu u Krakovu. Školu će predstaviti prof. Pavel Oleski, profesor na Ekonomskom Univerzitetu u Krakovu. Ljetna škol ...

OBAVJEŠTENJE - IZDAVANJE DIPLOME O ZAVRŠENOM STUDIJU

U prilogu informacije o uplati za diplomu.

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE AKADEMSKOG DODIPLOMSKOG STUDIJA

U prilogu obavještenje za studente prve godine.

Ovjera semestra I ciklus (dodiplomski studij)

U prilogu obavještenje za ovjeru semestra.

IMATRIKULANTSKI ROKOVI - JANUAR/FEBRUAR

U prilogu su termini januarsko/februarskih ispita.

APSOLVENTSKI ROKOVI - JANUAR/FEBRUAR

U prilogu su termini januarsko/februarskih ispita.

JANUARSKO/FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI II CIKLUS

U prilogu su termini januarsko/februarskih ispita.

JANUARSKO/FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI I CIKLUS

U prilogu su termini januarsko/februarskih ispita.

Mogućnost razmjene studenata na Omer Halisdemir Univerzitetu, Nide u ljetnom semesteru 2022/23

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nominacije prvoupisanih studenata, imatrikulanata i apsolvenata neće biti razmatrane. Zainteresovani studenti za mobilnost na Omer Halisdemir Univerzitetu u Nideu mogu se nominovati u oblastima engleski jezik, ekonomije i ...

Dodjela nagrada najboljim studentima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Svečana dodjela nagrada najboljim studentima Federacije Bosne i Hercegovine održana je u utorak, 20.12.2022. godine,u Mostaru, u kongresnoj dvorani u zgradi federalnih institucija. Među nagrađenim studentima je i Omer Ćosić, student drugog ciklusa našeg Fakulte ...

Business Skills Academy

10.12.2022. godine, u Amfiteatru našeg fakulteta održana je Business Skills Academy. Na događaju prisutni su saznali nešto više o aktivnostima našeg fakulteta, razvoju malih biznisa te čuli uspješne priče članova organizacije AIESEC, ...

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE SEMRE PAJEVIĆ

U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Semre Pajević.

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE LEJLE SMAJILHODŽIĆ

U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Lejle Smajilhodžić.