VIJESTI


Brucoški sat, 05. 10. 2020.

Obavještavaju se studenti, upisani u prvu godinu studija u akademskoj 2020/2021. godini da će se Brucoški sat&nbsp;održati u ponedjeljak, 05. 10. 2020.&nbsp;&nbsp;godine, sa početkom&nbsp;u 11:00 sati, u amfiteatrima 1 i 2 u zgradi Ekonomskog fakulteta. <p class="x_MsoNormal" st ...

RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR

U prilogu je raspored nastave za zimski semestar akademske 2020/21 godine.

Početak nove akademske 2020/21 godine

Nastava u akademskoj 2020/2021. godini počinje u ponedjeljak, 05. 10. 2020. godine. &nbsp; U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Odlukom Senata Univerziteta o početku i načinu realizacije nastave na Unive ...

Apsolventski ispitni rokovi - oktobar

U prilogu je raspored apsolventskih ispitnih rokova za mjesec oktobar.

Upis u prvu godinu I ciklusa studija - drugi upisni rok

Tekst obavještenja o upisu u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2020/21 godine - drugi upisni rok nalazi se u prilogu.

RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA - DRUGI UPISNI ROK

U prilogu je rang lista za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2021/22 godine kandidata prijavljenih na drugi upisni rok.

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE MEDIHE MURASPAHIĆ

U prilogu su detalji odbrane diplomskog rada kandidatkinje Medihe Muraspahić.

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI - DRUGI UPISNI ROK

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru je raspisao konkurs za upis u prvu godinu studija, drugi upisni rok, u akademskoj 2020./2021. godini, tekst konkursa možete pogledati na linku:&nbsp; <a href="https://www.unmo.ba/novosti/posts/2020/august/konkurs-za-upis-studenta-drugi-upisni ...

Studentska služba- obavještenje

Studentska služba neće raditi u periodu: 27.07.2020. - 31.08.2020.&nbsp;

Imatrikulantski rokovi

U prilogu je raspored ispitnih rokova.

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI - AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ: POSLOVNA EKONOMIJA (GENERACIJA 2019/2020)

U prilogu je dokument sa ispitnim rokovima.

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI - MASTER STUDIJ (GENERACIJA 2017/2018)

U prilogu je dokument sa ispitnim rokovima.

RASPORED SEPTEMBARSKIH ISPITNIH ROKOVA

U prilogu je dokument sa septembarskim ispitnim rokovima.

Upis u I godinu Akademskog dodiplomskog studija u ak. 2019./2020. godini – prvi upisni rok

U prilogu su informacije&nbsp;&nbsp;za upis u I godinu Akademskog dodiplomskog studija&nbsp;&nbsp;u &nbsp;ak. 2019./2020. godini &ndash; prvi upisni rok.

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE DAJANE DEMIĆ

Detalji odbrane dimplomskog rada kandidatkinje Dajane Demić nalaze se u prilogu.

RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA

U prilogu je rang lista za upis u prvu godinu I ciklusa studija akademske 2020/21 godine kandidata prijavljenih na prvi upisni rok.

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA KANDIDATKINJE AMILE OMERIKA

Detalje odbrane završnog rada kandidatkinje Amile Omerika su u prilogu.

Master studij - ispitni rokovi

U prilogu su termini ispitnih rokova.

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ: POSLOVNA EKONOMIJA – RASPORED ISPITNIH TERMINA

U prilogu su termini ispitnih rokova.

Imatrikulantski rokovi

U prilogu su termini ispitnih rokova.