VIJESTI


AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ: POSLOVNA EKONOMIJA – RASPORED ISPITNIH TERMINA GENERACIJA 2021/2022

U prilogu su termini ispitnih rokova za drugi ciklus (generacija 2021/22).

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ - RASPORED ISPITNIH ROKOVA (DODATNI ROK)

U prilogu su termini dodatnih ispitnih rokova za drugi ciklus (akademski diplomski studij).

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ - JUNSKO/JULSKI ROKOVI

U prilogu su termini ispitnih rokova za akademski diplomski studij.

IMATRIKULANTSKI ROKOVI - JUNI/JULI

U prilogu su termini imatrikulantskih ispitnih rokova za akademsku godinu 2022/23.

JUNSKO/JULSKI ISPITNI ROKOVI (DODATNI ROK)

U prilogu je raspored dodatnih junsko/julskih ispitnih rokova za predmete iz zimskog semestra akademske 2022/23. godine.

JUNSKO/JULSKI ISPITNI ROKOVI

U prilogu je raspored junsko/julskih ispitnih rokova za akademsku 2022/23 godinu.

Izmjena termina nastave za predmet "Vrednovanje preduzeća" - II ciklus (master studij)

U prilogu dokument sa novim terminima nastave.

Poziv za pisanje poslovnih planova u sklopu projekta EU4AGRI

Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH, u sklopu projekta EU4Agri,  implementira projekt 'STVARANJE TIMOVA KONSULTANATA U HERCEGOVINI' čija je osnovna aktivnost obuka potencijalnih konsultanata za pripremu, pisanje i implementaciji poslovnih ...

Izmjena termina ispita iz predmeta "Menadžment ljudskih resursa" (apsolventski rok za mjesec mart)

Apsolventski ispitni rok za mjesec mart za predmet "Menadžment ljudskih resursa"  bit će održan 4.4. (utorak), u 10 h, umjesto 30.03.  

Mogućnost razmjene u svrhu osposobljavanja na Ekonomskom Univerzitetu u Krakovu u ljetnom semestru 2022/23

Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Nominovani moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Oblasti za koje je moguće aplicirati su ekonomija i turizam. Kvota u svrhu osposobljavanja 1. ...

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA IVANA DODIGA.

U prilogu su detalji javne odbrane kandidata Ivana Dodiga.

Izmjena termina ispita iz predmeta "Stručna praksa"

Apsolventski ispitni rok za mjesec mart za predmet Stručna praksa bit će održan 27.03. umjesto 13.03.

RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR (II CIKLUS)

Raspored nastave za drugi ciklus u prilogu vijesti. Nastava počinje od ponedjeljka (6.3.2023.).

Dobitnici Dekanove nagrade

Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta je na sjednici održanoj  08. 02. 2023. godine usvojilo odluku o dodjeli Dekanove nagrade za studente sa najboljim uspjehom sa I i II ciklusa studija u akademskoj 2021/2. godini. Nagrada Dekana za studente sa najboljim uspjehom na prvom i drugom ciklusu ...

AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ - APSOLVENTSKI ROKOVI - MART

U prilogu su apsolventski rokovi za diplomski studij.

AKADEMSKI DODIPLOMSKI STUDIJ - APSOLVENTSKI ROKOVI - MART

U prilogu su apsolventski rokovi za dodiplomski studij.

ISPITNI ROKOVI - MASTER STUDIJ AKADEMSKA 2022/2023. GODINA - ZIMSKI SEMESTAR

U prilogu dostupni rokovi za master studij.

RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR (I CIKLUS)

U prilogu dostupan raspored nastave za ljetni semestar.

Svečana promocija i dodjela diploma - obavještenje

U prilogu vijesti novosti vezane za promociju i dodjelu diploma.

MASTER STUDIJ AKADEMSKA 2022/2023. GODINA ZIMSKI SEMESTAR - RASPORED ISPITNIH TERMINA

U prilogu dostupni rokovi za drugi ciklus studija.