VIJESTI


OBAVJEŠTENJE - IZDAVANJE DIPLOME O ZAVRŠENOM STUDIJU

U prilogu informacije o uplati za diplomu.

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE AKADEMSKOG DODIPLOMSKOG STUDIJA

U prilogu obavještenje za studente prve godine.

Ovjera semestra I ciklus (dodiplomski studij)

U prilogu obavještenje za ovjeru semestra.

IMATRIKULANTSKI ROKOVI - JANUAR/FEBRUAR

U prilogu su termini januarsko/februarskih ispita.

APSOLVENTSKI ROKOVI - JANUAR/FEBRUAR

U prilogu su termini januarsko/februarskih ispita.

JANUARSKO/FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI II CIKLUS

U prilogu su termini januarsko/februarskih ispita.

JANUARSKO/FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI I CIKLUS

U prilogu su termini januarsko/februarskih ispita.

Mogućnost razmjene studenata na Omer Halisdemir Univerzitetu, Nide u ljetnom semesteru 2022/23

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nominacije prvoupisanih studenata, imatrikulanata i apsolvenata neće biti razmatrane. Zainteresovani studenti za mobilnost na Omer Halisdemir Univerzitetu u Nideu mogu se nominovati u oblastima engleski jezik, ekonomije i ...

Dodjela nagrada najboljim studentima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Svečana dodjela nagrada najboljim studentima Federacije Bosne i Hercegovine održana je u utorak, 20.12.2022. godine,u Mostaru, u kongresnoj dvorani u zgradi federalnih institucija. Među nagrađenim studentima je i Omer Ćosić, student drugog ciklusa našeg Fakulte ...

Business Skills Academy

10.12.2022. godine, u Amfiteatru našeg fakulteta održana je Business Skills Academy. Na događaju prisutni su saznali nešto više o aktivnostima našeg fakulteta, razvoju malih biznisa te čuli uspješne priče članova organizacije AIESEC, ...

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE SEMRE PAJEVIĆ

U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Semre Pajević.

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE LEJLE SMAJILHODŽIĆ

U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Lejle Smajilhodžić.

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSA KANDIDATKINJE SANDRE TOKMAKČIJA

U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Sandre Tokmakčija.

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSA KANDIDATKINJE AMNE POPOVAC

U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Amne Popovac.

JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSAKANDIDATKINJE MELIHE GEKIĆ LERIĆ

U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Melihe Gekić Lerić.

ROKOVI ZA MJESEC DECEMBAR - drugi ciklus studija

U prilogu dostupni rokovi za mjesec decembar za drugi ciklus studija.

ROKOVI ZA MJESEC DECEMBAR - prvi ciklus studija

U prilogu dostupni rokovi za mjesec decembar za prvi ciklus studija.

RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR - II CIKLUS

U prilogu vijesti dostupan raspored nastave.

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA VRTIĆ ALIJA

U prilogu su detalji javne odbrane kandidata Vrtić Alija.

Obavještenje za upis u prvu godinu II ciklusa studija Ekonomskog fakulteta u akademskoj 2022./2023. god.

U prilogu dostupno obavještenje.