KONKURS za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2024/2025. godini

Objavljeno: 05.06.2024

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj: 4/12), člana 146. i 154. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-2125/24 i 101-2127/24 od 30.5.2024. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-34-1287/24-1 od 3.6.2024. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2024/2025. godini

Konkurs za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini je otvoren od 5.6.2024. do 1.7.2024. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini je otvoren od 5.6.2024. godine do 4.11.2024. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2024/2025. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Prijave  na  konkurs za upis u prvu (I) godinu  prvog ( I)  ciklusa  studija mogu se predati od 5.6.2024. do 1.7.2024.,  dok se prijave za upis na drugi (II) ciklus studija  mogu predati od 5.6.2024. do 4.11.2024. godine.

 

Za prijavu na konkurs potrebno je sljedeće:

I ciklus studija/dodiplomski studij

 

 • zahtjev za upis (obrazac dostupan u studentskoj službi i online);
 • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ako su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala);
 • uvjerenje o državljanstvu (original, ne stariji od 6 mjeseci);
 • druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima;
 • dokaz o izvršenoj uplati (primjerak uplatnice) za prijavu na konkurs (iznos 20 KM).

  (broj računa dostupan je na web stranici)

 

II  ciklus  studija/diplomski studij

 1. zahtjev za upis (obrazac dostupan u studentskoj službi i online);
 2. Diploma ili uvjerenje o završenom I ciklusu studija, odnosno dokaz o podnesenom zahtjevu Ekonomskom fakultetu za priznavanje strane visokoškolske isprave, kvalifikacije i perioda studija (u skladu s Pravilnikom o priznavanju stranih inostranih visokoškolskih obrazovnih isprava i perioda studiranja u cilju nastavka studiranja na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, dostupno na www.unmo.ba)
 3. uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original ili ovjerena kopija originala),
 4. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala),
 5. uvjerenje o državljanstvu (original, ne stariji od 6 mjeseci),
 6. dvije preporuke nastavnika sa I ciklusa studija (ako je prosječna ocjena

na I ciklusu studija manja od 7,5 (C+)),

 1. ostala dokumentacija relevantna za upis,
 2. dokaz o izvršenoj uplati (primjerak uplatnice) za prijavu na konkurs (iznos 20 KM).

(broj računa dostupan je na web stranici)

DOKUMENTACIJA  SE  MOŽE  PREDATI  SVAKIM  RADNIM  DANOM  U  TERMINU  OD  10  DO 12  SATI U STUDENTSKU  SLUŽBU EKONOMSKOG  FAKULTETA, A MOŽE  SE POSLATI  I  POŠTOM NA  ADRESU:

Univerzitet  „Džemal  Bijedić“ u Mostaru

Ekonomski fakultet

(prijava na konkurs za upis)

Univerzitetski kampus, Sjeverni logor bb

Mostar  88104