U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Nedžle Šarić.