Konkurs za upis studenata u akademsku 2023/2024. godinu - drugi upisni rok

Objavljeno: 28.08.2023

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146. i 154. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-2574/23 i 101-2576/23 od 13.7.2023. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 03-34-1492/23-1 od 14.7.2023. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje:

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u
Mostaru u akademskoj 2023/2024. godini u drugom upisnom roku.

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini u drugom upisnom
roku je otvoren od 28.8.2023. do 15.9.2023. godine.
U prvu godinu studija u akademskoj 2023/2024. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata u drugom upisnom roku.
Pravo na upis i status studenta dodiplomskog studija (bachelor, I ciklus) imaju sva lica koja su završila četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini, kao i lica koja su završila četverogodišnju srednju školu u inostranstvu.
Univerzitet će osigurati pristup studiju stranim državljanima i licima bez državljanstva u skladu s načelima evropskog sistema visokog obrazovanja, osiguravajući im studij pod istim uvjetima kao i
državljanima Bosne i Hercegovine.
Strani državljani i osobe bez državljanstva imaju pravo upisa na studij pod jednakim uslovima kao i
državljani BiH.

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija kandidat je dužan predati sljedeće
dokumente:
▪ Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program na koji konkuriše;
▪ Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o
završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno
odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni
i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o
podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju);
▪ Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala);
▪ Uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci) i
▪ Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Kandidati koji su studije završili u inostranstvu uz prijavu na konkurs podnose obrazovne isprave i
rješenje o ekvivalenciji, odnosno nostrifikaciji, a ako je postupak nostrifikacije u toku dostavljaju dokaz
o podnesenom zahtjevu. Pravo na upis kandidat stiče nakon donošenja rješenja o nostrifikaciji.

Konkurs za upis na II ciklus svakako ostaje otvoren do 3.11.2023. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu III ciklusa studija otvoren je do 15.11.2023. godine.

DOKUMENTACIJA  SE  MOŽE  PREDATI  SVAKIM  RADNIM  DANOM  U  TERMINU  OD  9 DO 15  SATI (PAUZA 12:00-12:30) A MOŽE  SE POSLATI  I  POŠTOM NA  ADRESU:

Univerzitet  „Džemal  Bijedić“ u Mostaru

Ekonomski fakultet

(prijava na konkurs za upis)

Univerzitetski kampus, Sjeverni logor bb

Mostar  88104

Detaljnije o konkursu dostupno u dokumentu u prilogu. U prilogu dostupne prijave za upis.