Obavještenje o kolektivnom odmoru

Objavljeno: 23.07.2023

Kolektivni godišnji odmor na Ekonomskom fakultetu počinje u ponedjeljak, 24.7.2023. godine, te Vas obavještavamo da Fakultet neće raditi do 21.8.2023. godine. Studentska služba neće raditi od 24. 07.2023. do 25.08.2023.