Imatrikulantski rokovi - avgust/septembar

Objavljeno: 17.07.2023

U prilogu je raspored ispitnih rokova za mjesec avgust/septembar.