RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA - PRVI UPISNI ROK

Objavljeno: 07.07.2023

U prilogu je odluka Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta i rang lista za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2023/24. godine kandidata prijavljenih na prvi upisni rok.