Dobitnici Dekanove nagrade

Objavljeno: 03.03.2023

Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta je na sjednici održanoj  08. 02. 2023. godine usvojilo odluku o dodjeli Dekanove nagrade za studente sa najboljim uspjehom sa I i II ciklusa studija u akademskoj 2021/2. godini.

Nagrada Dekana za studente sa najboljim uspjehom na prvom i drugom ciklusu studija u akademskoj 2021/2022. godini dodjeljuje se:

 1. Omeru Ćosiću, za ostvareni uspjeh na četvrtoj godini, I ciklus studija, prosječna ocjena 10,00;
 2. Nejli Obradović, za ostvareni uspjeh na prvoj godini studija, I ciklus studija, prosječna ocjena 9,75;
 3. Emini Husejić, za ostvareni uspjeh na prvoj godini studija, I ciklus studija, prosječna ocjena 9,38;
 4. Benjaminu Nazdrajiću, za ostvareni uspjeh na trećoj godini studija, I ciklus studija, prosječna ocjena 9,13;
 5. Belminu Kovačeviću, za ostvareni uspjeh na drugoj godini studija, I ciklus studija, prosječna ocjena 9,00;
 6. Sanidi Dedić, za ostvareni uspjeh na četvrtoj godini studija, I ciklus studija, prosječna ocjena 8,78;
 7. Adelisi Šahinović,za ostvareni uspjeh na četvrtoj godini, I ciklus studija, prosječna ocjena 8,67;
 8. Amni Čomor, za ostvareni uspjeh na prvoj godini studija, I ciklus studija, prosječna ocjena 8,62;
 9. Jasmini Halilović, za ostvareni uspjeh na četvrtoj godini, I ciklus studija, prosječna ocjena 8,44;
 10. Edni Kadunić, za ostvareni uspjeh na četvrtoj godini, I ciklus studija, prosječna ocjena 8,44;
 11. Amri Dizdarević, za ostvareni uspjeh na drugoj godini, I ciklus studija, prosječna ocjena 8,44.

O vremenu i mjestu dodjele nagrada studenti će biti naknadno obaviješteni.

Čestitamo nagrađenim studentima!

*U prilogu vijesti dostupna Odluka.