Praksa za studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u Slovačkoj

Objavljeno: 13.01.2023

Na praksu u trajanju od pet mjeseci mogu da se prijave studenti završne godine prvog ciklusa studija i studenti drugog ciklusa studija ekonomije, IT i poslovne informatike. Za praksu je potrebno znanje engleskog jezika.

Studenti će stažirati u međunarodnim kompanijama, dobiti novčana naknadu za putovanje, smještaj, osiguranje, finansijski doprinos do 500 EUR/mjesečno kao i praktičnu podrška Workspace Europe tima.

Svi zaintersovani studenti treba da pošalju svoj CV i pismo motivacije na   bh.project@workspaceeurope.sk do 31.01.2013.

Zainteresovani će primiti mail o daljem postupku selekcije.

Workspace Europe konzorcijum slovačkih Univerziteta za Erasmus+ praksu organizuje webinar za studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u Slovačkoj. Projekat sufinansira Erasmus+ program Evropske unije

Više o Workspace Europe na https://www.workspaceeurope.sk/foreign-partners/


Galerija