RANG LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

Objavljeno: 14.11.2022

U prilogu je Odluka Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta o usvajanju rang liste za upis studenata na drugi ciklus studija u akademskoj 2022/2023 godini.