Nova odluka o visini troškova školarine i dodatnih usluga u akademskoj 2022/23!

Objavljeno: 28.09.2022

U prilogu nova odluka o visini troškova školarine i dodatnih usluga u akademskoj 2022/23!