RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA - DRUGI UPISNI ROK

Objavljeno: 20.09.2022

U prilogu je odluka Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta i rang lista za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2022/23 godine kandidata prijavljenih na drugi upisni rok.