Obavještenje: Upis studenata u prvu godinu studija

Objavljeno: 15.07.2022

Odlukom Senata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, kandidati koji su primljeni na Konkursu za upis studenata mogu pristupiti upisu na fakultete i studije za koje su se prijavili, a upis će se vršiti u periodu:

  • od 29.08. do 30.09.
  • od 15.07. do 22.07.

U prilogu vijesti dodatne informacije o upisu u prvu godinu studija.