Imatrikulantski rokovi - juni/juli

Objavljeno: 06.06.2022

U prilogu je raspored junsko/julskih imatrikulantskih ispitnih rokova za akademsku 2021/22. godinu.