Novi nastavni plan i program

Objavljeno: 27.05.2022

Cilj novog nastavnog plana je ponuditi nastavne sadržaje koji podrazumijevaju savremeni pristup poslovnom upravljanju, finansijama, računovodstvu i reviziji i drugim ekonomskim oblastima. Osiguravanjem adekvatnih teorijskih ali i praktičnih znanja na polju ekonomije, novi nastavni plan će omogućiti profiliranje kadrova koji će svoje stečene kompetencije moći iskoristiti na radnim mjestima u privredi ili javnom sektoru i time doprinijeti razvoju svojih preduzeća/institucija kao i privrede i društva u cjelosti. 

Nastavni plan 1. ciklusa studija je kreiran s ciljem uvođenja novih sadržaja koji su rezultat djelovanja tržišta i promjena koje se događaju u okruženju kao i revidiranja postojećih predmeta. Programi pojedinih predmeta su izmijenjeni i prilagođeni savremenim uslovima poslovanja a, također, u nastavni plan su uvršteni potpuno novi predmeti koji održavaju promjene koje se dešavaju u ekonomskoj nauci i poslovnom okruženju kao na primjer Digitalni marketing, Ekonomija EU, Biznis planiranje, Projektni menadžment, Međunarodni menadžment

Više informacija o prvom ciklusu studija Ekonomskog fakulteta te novom nastavnom planu i programu dostupno u prezentaciji koja je u prilogu vijesti.