JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE OVČINA VELDINE

Objavljeno: 08.04.2022

U prilogu su detalji javne odbrane kandidatkinje Ovčina Veldine.