SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA

Objavljeno: 25.01.2022

Svečana promocija i dodjela diploma Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, održat će se u subotu 19.02.2022. godine sa početkom u 11:00 sati u Amfiteatru 2. Mole se diplomanti da dođu u 10:30 h. Dodjela diploma će se održati uz strogo pridržavanje mjera propisanih povodom pandemije virusa COVID-19. Nošenje maski je obavezno.

Za izdavanja diplome potrebno je uplatiti:

- 100,00 KM, svrha doznake: E4114 – izdavanje diplome I ciklusa studija,

- 200,00 KM, svrha doznake: E4117- izdavanje diplome II ciklusa studija.

Uplate izvršiti na žiroračun Ekonomskog fakulteta broj: 1610200000290904, primalac Univerzitet »Džemal Bijedić«, Ekonomski fakultet.

Potvrdu o uplaćenom iznosu treba skenirati i poslati na e-mail zuhra.muratovic@unmo.ba. do 01.02.2022. god.

Originalni primjerak uplatnice dostaviti na dan promocije.

Ostale informacije vezane za dan održavanja promocije i protokol bit će objavljeni naknadno.

Napomena:

Rok za preuzimanje diplome o završenom studiju je 60 dana od dana izdavanja. Ukoliko se diploma ne preuzme u tom roku, plaća se naknada utvrđena za izdavanje duplikata diploma.