JAVNI KONKURS ZA UPIS PRVE GENERACIJE POLAZNIKA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA (DOKTORSKI STUDIJ) NA EKONOMSKOM FAKULTETU

Objavljeno: 17.01.2022

Studij trećeg ciklusa obrazovanja je oblikovan sa ciljem da se ponude naučno-nastavni i naučno-istraživački sadržaji koji će kandidatima omogućiti stjecanje znanja i kompetencija za samostalni i timski naučnoistraživački rad u projektima od značaja za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, kao i efikasnu primjenu tih znanja i kompetencija na različitim poslovnim pozicijama i procesima. Neki od studijskih ciljeva su sljedeći:

 

- mogućnost boljeg i lakšeg umrežavanja u domaće i međunarodne naučnoistraživačke projekte i procese

- unapređenje naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu i u zemlji

- stjecanje dodatnih i novih znanja i vještina u domenu naučne grane te njihova primjena

- unapređenje kvalitete obrazovanja u skladu sa savremenim trendovima u nauci i struci

 

Ostale informacije o Studiju, kao i tekst konkursa, možete vidjeti na sljedećem linku:

 

https://ef.unmo.ba/CStudiji/Ciklusi/6