Konkurs za izbor Rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Objavljeno: 30.12.2021

U prilogu su detalji Konkursa za izbor Rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.