Obavještenje o upisu u prvu godinu II ciklusa studija Ekonomskog fakulteta u akademskoj 2021./2022. god.

Objavljeno: 09.11.2021

U nastavku možete preuzeti obavještenje.