RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA

Objavljeno: 05.11.2021

U prilogu je rang lista i Odluka Naučno-nastavnog vijeća o osvajanju rang liste za upis u prvu godinu II ciklusa studija akademske 2021/22 godine.