RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA

Objavljeno: 09.07.2021

U prilogu je rang lista i Odluka Naučno-nastavnog vijeća o osvajanju rang liste za upis u prvu godinu I ciklusa studija akademske 2021/22 kandidata prijavljenih na prvi upisni rok.