Imatrikulantski rokovi - juni/juli

Objavljeno: 03.06.2021

U prilogu je raspored junsko/julskih imatrikulantskih ispitnih rokova za akademsku 2020/21. godinu.