JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA KANDIDATA AZERA POBRIĆA

Objavljeno: 12.05.2021

Detalji odbrane završnog rada kandidata Azera Pobrića nalaze se u prilogu.