JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA KANDIDATA ELMEDINA MOTIKE

Objavljeno: 30.04.2021

U prilogu se nalaze detalji odbrane završnog rada kandidata Elmedina Motike.