44. godišnjica Univerziteta

Objavljeno: 05.02.2021

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

44. GODIŠNJICA

 

Ponedjeljak, 8.2.2021.

10:00   Polaganje cvijeća na spomen bistu Džemala Bijedića

                        (Plato ispred Rektorata Univerziteta)

 

Utorak, 9.2.2021.

11:00               Prezentacija  publikacija u izdanju Univerziteta 2020. godine

                        (Amfiteatar na Fakultetu humanističkih nauka)

 

Četvrtak, 11.2.2021.

11:00               Svečana sjednica Senata

                        (Centar za kulturu Mostar)

 

Petak, 12.2.2021.

10:00               Dodjela Nagrade rektora najboljim studentima

                        (Amfiteatar na Mašinskom fakultetu)

 

Subota, 13.2.2021.

10:00               Svečana promocija i dodjela diploma

                        (Fakulteti i univerzitetski studiji)

 

 od 10:00 Nastavnički fakultet, Ekonomski fakultet i univerzitetski studij Studij turizma

 od 11:00 Mašinski fakultet, Fakultet humanističkih nauka i Agromediteranski fakultet

 od 12:00 Građevinski fakultet, Pravni fakultet, univerzitetski studij Zdravstvena njega                       i univerzitetski studij Dizajn interijera

 od 13:00 Fakultet informacijskih tehnologija i univerzitetski studij Poslovna informatika

 

Ponedjeljak, 15.2.2021.

11:00                          Svečanost povodom potpisivanja ugovora o radu sa novim                  asistentima

                                   (Sala za sastanke na Pravnom fakultetu)

 

Utorak, 16.2.2021.

11:00               Prezentacija studentskih projekata Fakulteta informacijskih tehnologija

                        (Online)

 

Srijeda, 17.2.2021.

11:00               Prezentacija međunarodnih projekata

                        (Amfiteatar na Agromediteranskom fakultetu)

 

Četvrtak, 18.2.2021.

11:00               Prezentacija naučno-istraživačkih  projekata

                        (Sala 206. na Nastavničkom fakultetu)

 

Petak, 19.2.2021.

13:00               Promocija doktora nauka 

                        (Velika sala na Građevinskom fakultetu)

 


Galerija