RANG LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

Objavljeno: 17.11.2020

U prilogu je rang lista kandidata prijavljenih za upis na drugi ciklus studija Ekonomskog  fakulteta i Odluka Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta o usvajanju rang liste za upis studenata na drugi ciklus studija u akademskoj 2020/2021 godini.