KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI - DRUGI UPISNI ROK

Objavljeno: 28.08.2020

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru je raspisao konkurs za upis u prvu godinu studija, drugi upisni rok, u akademskoj 2020./2021. godini, tekst konkursa možete pogledati na linku: 

https://www.unmo.ba/novosti/posts/2020/august/konkurs-za-upis-studenta-drugi-upisni-rok-u-akadmeskoj-2020-21-godini/

 

Prijave na konkurs za prvi ciklus studija mogu se predati do 18.9.2020., a za drugi ciklus do 01.11.2020. godine.

 

Za prijavu na konkurs potrebno je sljedeće:

 

I ciklus studija/dodiplomski studij

uredno popunjena prijava za upis (obrazac dostupan u studentskoj službi i u prilogu)

originalna svjedočanstva od I do IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi (preporuke: uraditi kopiju svih svjedodžbi za druge potrebe, npr. prijava na konkurs za stipendiju, jer originali u slučaju upisa ostaju na Fakultetu)

rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerana kopija)

original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

dokaz o izvršenoj uplati (primjerak uplatnice) za prijavu na konkurs, iznos 20 KM, žiroračun: 1610200000290904, primalac: Ekonomski fakultet, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, svrha doznake: E3201 - prijava na konkurs.

 

 

DOKUMENTACIJA SE MOŽE PREDATI SVAKIM RADNIM DANOM U TERMINU OD 10 DO 12 SATI, A MOŽE SE POSLATI I POŠTOM NA ADRESU:

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Ekonomski fakultet

Univerzitetski kampus, Sjeverni logor bb,

Mostar 88104

 

U zgradu fakulteta nije dopušteno ulaziti bez maske.