KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI

Objavljeno: 09.06.2020

 

OBAVJEŠTENJE

PRIJAVA  NA  KONKURS  ZA  UPIS  U  PRVU  GODINU  STUDIJA

  U AKADEMSKOJ 2020./2021.  GODINI

 

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru je raspisao konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2020./2021. godini, tekst konkursa možete pogledati na linku: 

https://www.unmo.ba/novosti/posts/2020/june/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-drugog-i-treceg-ciklusa-studija-akademskoj-2020-2021-godini/

 

 

Prijave  na  konkurs za I ciklus studija mogu se predati do 03.07.2020., a za drugi ciklus do 01.11.2020. godine.

 

Za prijavu na konkurs potrebno je sljedeće:

 

I ciklus studija/dodiplomski studij  

  • uredno popunjena prijava za upis (obrazac dostupan u studentskoj službi i u prilogu)
  • originalna svjedočanstva od I do IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi (preporuka: uraditi kopiju svih svjedodžbi za druge potrebe, npr. prijava na konkurs za stipendiju, jer originali u slučaju upisa ostaju na Fakultetu),
  • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
  • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o izvršenoj uplati (primjerak uplatnice) za prijavu na konkurs, iznos 20 KM) žiroračun: 1610200000290904, primalac: Ekonomski fakultet, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, svrha doznake : E 3201 – prijava na konkurs.

 

 

DOKUMENTACIJA  SE  MOŽE  PREDATI  SVAKIM  RADNIM  DANOM  U  TERMINU  OD  10  DO 12  SATI, A MOŽE  SE POSLATI  I  POŠTOM NA  ADRESU:

Univerzitet  „Džemal  Bijedić“ u Mostaru

Ekonomski fakultet

Univerzitetski kampus, Sjeverni logor bb

Mostar  88104

U zgradi Fakulteta obavezno je pridržavati se preporučenih mjera za zaštitu od korona virusa: nošenje maski i držanje socijalne distance.