DOKUMENTI


Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 11.9.2019. godine Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 11.9.2019. godine
Međunarodna ekonomija - rezultati ispita od 13.9.2019. godine Međunarodna ekonomija - rezultati ispita od 13.9.2019. godine
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 13.9.2019. godine Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 13.9.2019. godine
Poslovno pravo - rezultati ispita od 13.9.2019. godine Poslovno pravo - rezultati ispita od 13.9.2019. godine
Mikroekonomija - rezultati ispita od 06.9.2019. godine Mikroekonomija - rezultati ispita od 06.9.2019. godine
Istraživanje tržišta - rezultati ispita od 05.9.2019. godine Istraživanje tržišta - rezultati ispita od 05.9.2019. godine
Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 10.9.2019. godine (drugi parcijalni test) Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 10.9.2019. godine (drugi parcijalni test)
Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 10.9.2019. godine (integralni test) Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 10.9.2019. godine (integralni test)
Upravljanje projektima - rezultati ispita od 11.9.2019. godine Upravljanje projektima - rezultati ispita od 11.9.2019. godine
Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 11.9.2019. godine Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 11.9.2019. godine
Ekonomika preduzeća, Osnovi poslovnog menadžmenta - rezultati ispita od 06.9.2019. godine Ekonomika preduzeća, Osnovi poslovnog menadžmenta - rezultati ispita od 06.9.2019. godine
Ekonomika osiguranja - rezultati ispita od 05.9.2019. godine Ekonomika osiguranja - rezultati ispita od 05.9.2019. godine
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 06.9.2019. godine (integralni test) Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 06.9.2019. godine (integralni test)
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 06.9.2019 godine (drugi parcijalni test) Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 06.9.2019 godine (drugi parcijalni test)
Poslovne finansije - rezultati ispita od 04.9.2019. godine Poslovne finansije - rezultati ispita od 04.9.2019. godine
Statistika za ekonomiste - rezultati ispita od 05.9.2019. godine Statistika za ekonomiste - rezultati ispita od 05.9.2019. godine
Računovodstvo (Studiji turizma) - rezultati intergralnog testa od 06.9.2019. godine Računovodstvo (Studiji turizma) - rezultati intergralnog testa od 06.9.2019. godine
Računovodstvo (Studiji turizma) - rezultati drugog parcijalnog testa od 06.9.2019. godine Računovodstvo (Studiji turizma) - rezultati drugog parcijalnog testa od 06.9.2019. godine
Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati ispita od 04.9.2019. godine Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati ispita od 04.9.2019. godine
Marketing - rezultati ispita od 05.9.2019. godine Marketing - rezultati ispita od 05.9.2019. godine