DOKUMENTI


Prijava na master studij Prijava na master studij
Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 04.10.2019. godine Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 04.10.2019. godine
Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 04.10.2019. godine (integralni test) Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 04.10.2019. godine (integralni test)
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 04.10.2019. godine (integralni test) Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 04.10.2019. godine (integralni test)
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 04.10.2019. godine (integralni test) Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 04.10.2019. godine (integralni test)
Makroekonomija - rezultati ispita od 04.10.2019. godine Makroekonomija - rezultati ispita od 04.10.2019. godine
Ekonomika preduzeća, Osnovi poslovnog menadžmenta - rezultati ispita od 04.10.2019. godine Ekonomika preduzeća, Osnovi poslovnog menadžmenta - rezultati ispita od 04.10.2019. godine
Ekonomika preduzeća, Osnovi poslovnog menadžmenta, Mikroekonomija - rezultati ispita od 20.9.2019. godine Ekonomika preduzeća, Osnovi poslovnog menadžmenta, Mikroekonomija - rezultati ispita od 20.9.2019. godine
Ekonomika osiguranja - rezultati ispita od 19.9.2019. godine Ekonomika osiguranja - rezultati ispita od 19.9.2019. godine
Statistika za ekonomiste - rezultati ispita od 19.9.2019. godine Statistika za ekonomiste - rezultati ispita od 19.9.2019. godine
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 20.9.2019. godine (integralni test) Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 20.9.2019. godine (integralni test)
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 17.9.2019. godine (integralni test) Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 17.9.2019. godine (integralni test)
Ekonomika turizma (Studij turizma) - rezultati ispita od 18.09.2019. godine Ekonomika turizma (Studij turizma) - rezultati ispita od 18.09.2019. godine
Računovodstvo (Studij turizma) - rezultati intergralnog testa od 20.9.2019. godine Računovodstvo (Studij turizma) - rezultati intergralnog testa od 20.9.2019. godine
Marketing, Istraživanje tržišta - rezultati ispita od 19.9.2019. godine Marketing, Istraživanje tržišta - rezultati ispita od 19.9.2019. godine
Poslovne finansije - rezultati ispita od 18.9.2019. godine Poslovne finansije - rezultati ispita od 18.9.2019. godine
Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati ispita od 18.9.2019. godine Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati ispita od 18.9.2019. godine
Makroekonomija - rezultati ispita od 18.9.2019. godine Makroekonomija - rezultati ispita od 18.9.2019. godine
Finansijska tržišta - rezultati ispita od 18.9.2019. godine Finansijska tržišta - rezultati ispita od 18.9.2019. godine
Matematika za ekonomiste - rezultati ispita od 14.9.2019. godine Matematika za ekonomiste - rezultati ispita od 14.9.2019. godine